ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Βελτιώστε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στην ασφάλεια ενός προστατευόμενου χώρου, συλλέγοντας, διαχωρίζοντας και οπτικοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα, την κατάλληλη στιγμή και με την σωστή μορφοποίηση. Έχοντας διαρκώς πλήρη επίγνωση της υφιστάμενης κατάστασης, θα είστε σε θέση να λαμβάνετε κρίσιμες αποφάσεις, πιο στοχευμένα.

 

Από την πλευρά μας, θα σας προμηθεύσουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό κι έχοντας πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις, θα λαμβάνετε χρηστικές πληροφορίες, ειδοποιήσεις κι ενημερώσεις στην οθόνη σας, σας σε πραγματικό χρόνο. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΝΤΕΟ

Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσες ώρες χρειάζεται ο φύλακας ασφαλείας ή ο χειριστής των καμερών, για να παρακολουθήσει τα βίντεο του συστήματος επιτήρησης; Το δικό σας σύστημα λειτουργεί μόνο για την καταγραφή πραγματικών περιστατικών που συμβαίνουν στο χώρο επιτήρησης και εντοπίζονται με τη βοήθεια των αναλυτικών βίντεο-δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό το σύστημα επιτήρησης γίνεται «εξυπνότερο», αναδεικνύοντας τη χρησιμότητα και την αξία των αναλυτικών δεδομένων σε ένα Κλειστό Κύκλωμά Τηλεόρασης, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα, ενώ παράλληλα μειώνεται δραστικά ο φόρτος εργασίας του προσωπικού ασφαλείας.

 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέσα από το κέντρο ελέγχου, μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο καθετί που συμβαίνει. Για το προσωπικό ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζει όλα όσα καταγράφονται από το σύστημα επιτήρησης ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Δίνεται η δυνατότητα να εστιάσετε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, μεγεθύνοντας την εικόνα στην οθόνη σας, ώστε να έχετε μια πιο ακριβή και λεπτομερή εκτίμηση της κατάστασης. Μπορείτε να χειριστείτε και να ελέγξετε κάθε συσκευή στο δίκτυό σας. Τα κέντρα ελέγχου που δημιουργεί η Cubitech Systems, παρέχουν οπτικοποιημένες ενημερώσεις και ειδοποιήσεις, παρακολουθούν τα οχήματα που κινούνται στον επιτηρούμενο χώρο μέσω ηλεκτρονικών χαρτών και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κάθε διαθέσιμο μέσο, για να σας παρέχουν ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.