ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ. ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ.

Ο έγκαιρος εντοπισμός μιας εστίας πυρκαγιάς, συντελεί στην αποτελεσματική αντίδραση για την κατάσβεσή της. Η προστασία του προσωπικού δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση και ως εκ τούτου, ο χρόνος για την ασφαλή εκκένωση της εγκατάστασης σε περίπτωση κινδύνου, είναι πολύτιμος. Η έγκαιρη ανίχνευση της πυρκαγιάς είναι εξίσου σημαντική για την προστασία της ίδιας της εγκατάστασης, καθώς μπορεί να μετριάσει ενδεχόμενες απώλειες και να περιορίσει δραστικά το χρόνο που τίθεται εκτός λειτουργίας η επιχείρησης. Εξάλλου, τα προηγμένα συστήματα πυρανίχνευσης ειδοποιούν αμέσως το προσωπικό έκτακτης ανάγκης για την τοποθεσία της πυρκαγιάς, επιταχύνοντας τη διαδικασία ελέγχου και κατάσβεσης ακόμη περισσότερο.

 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Τα συστήματα πυρανίχνευσης μπορούν να είναι διευθυνσιοδοτούμενα ή μη διευθυνσιοδοτούμενα. Τα μεν διευθυνσιοδοτούμενα, αποτελούνται από ανιχνευτές, ο καθένας εκ των οποίων φέρει ένα μοναδικό ψηφιακό αναγνωριστικό. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να επικοινωνήσει μεμονωμένα με κάθε συσκευή και να υποδείξει λεπτομερώς πού εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στα μη διευθυνσιοδοτούμενα ή συμβατικά συστήματα, υπάρχουν ανιχνευτές χωρισμένοι σε ζώνες ή περιοχές και χρησιμοποιούνται συνήθως σε μικρότερα κτίρια.

ΕΞΥΠΝΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ

Οι Έξυπνοι Ανιχνευτές Πυρκαγιάς και Καπνού είναι συσκευές που μπορούν στην κυριολεξία να σώσουν ζωές. Έχοντας δυνατότητα σύνδεσης με τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με ποικίλους τρόπους, ανεξάρτητα με το πού βρίσκεστε. Έτσι, σε περίπτωση σήμανσης συναγερμού, λαμβάνετε ηχητική, φωνητική και γραπτή ενημέρωση. Οι Έξυπνοι Ανιχνευτές προηγμένης τεχνολογίας μπορούν να συνδεθούν σε επιπλέον έξυπνες συσκευές, ώστε να λαμβάνετε περισσότερες οπτικές ειδοποιήσεις, όπως για παράδειγμα να αναβοσβήνουν τα φώτα ενός δωματίου.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ ΑΕΡΑ

Ένα σύστημα ανίχνευσης από δείγμα αέρα είναι ικανό να εντοπίσει την πυρκαγιά πριν την εμφάνιση καπνού. Οι συσκευές αυτές, τραβούν στον εσωτερικό θάλαμο ανίχνευσης, δείγμα από τον αέρα του δωματίου, μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων. Μέσα σε αυτόν τον θάλαμο, εντοπίζονται τα σωματίδια που δημιουργούνται σε πολύ πρώιμα στάδια της καύσης, πριν ακόμα ο καπνός γίνει ορατός.

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Το σύστημα πυρόσβεσης είναι η τελευταία γραμμή άμυνα, όταν μια πυρκαγιά έχει ήδη ξεκινήσει. Μετά την ανίχνευση της πυρκαγιάς και ανάλογα με τις ρυθμίσεις τους συστήματος, απελευθερώνεται αυτόματα η περιεχόμενη ουσία που βοηθά στη διαδικασία κατάσβεσης. Οι επιμέρους μονάδες του συστήματος πυρόσβεσης είναι τοποθετημένες με τέτοιον τρόπο, ώστε να έχουν την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά την κατάσβεση.