ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ

Οι άνθρωποι που σας παραδίδουν το έργο ασφαλείας σας, είναι οι ίδιοι με αυτούς που φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία του. Η δουλειά μας δεν σταματά στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου, αλλά εκτείνεται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης που αποτρέπουν ή και διορθώνουν τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν. Σε κάθε περίπτωση, η περιμετρική σας προστασία, είναι δική μας ευθύνη.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας καθώς και οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης, είναι διαρκώς στη διάθεσή σας για κάθε ζήτημα που μπορεί να συναντήσετε. Θα καταγράψουμε το αίτημά σας και θα αποκριθούμε το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αποτρέψουμε οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την περιμετρική προστασία σας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης εκτελούνται για την αποφυγή δυσλειτουργιών ή για τον εντοπισμό ελαττωμάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία του συστήματος. Περιλαμβάνουν μια σειρά δραστηριοτήτων πρόληψης και πρόγνωσης, καθώς και άλλες προγραμματισμένες εργασίες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Παρέχουμε υπηρεσίες έκτακτης συντήρησης για επείγουσες περιστάσεις που απαιτούν άμεση προσοχή λόγω δυσλειτουργίας κρίσιμων υποδομών ή / και του συστήματος, συνολικά.

24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εάν χρειάζεστε συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος ασφαλείας, άμεση απόκριση σε κάθε πιθανή δυσλειτουργία, μικρούς χρόνους παράδοσης ανταλλακτικών, ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, η υπηρεσία 24ωρης τεχνικής υποστήριξης είναι εδώ για να δώσει λύση σε κάθε ανάγκη που θα παραστεί.