ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

Οι εταιρείες του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας, διαθέτουν μεγάλες εγκαταστάσεις, διάφορα εμπορεύματα, στόλους οχημάτων και πολυάριθμο προσωπικό. Ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης λύσης που ενσωματώνει τόσες πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους μεταβλητές και τεχνολογίες, μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη διαδικασία. Πρέπει να ληφθούν υπόψη πολυάριθμες λεπτομέρειες και να συγχρονιστούν κάτω από μια ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης που θα εγγυάται την ασφάλεια των διαδικασιών και την παρακολούθηση όλων των επιμέρους λειτουργιών.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Εγκαταστάσεις και στόλοι οχημάτων

Πολλαπλά εμπορεύματα

Χρήση βαρέως εξοπλισμού

Διαχείριση καταστροφών

Συνεχείς πολλαπλές δραστηριότητες