ΟΤΑΝ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΙΩΘΕΙΣ ΣΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ

Ακόμη ένας απαιτητικός κλάδος, όχι λόγω μεγέθους των εγκαταστάσεων, αλλά κυρίως λόγω του αριθμού των επισκεπτών. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες στον σχεδιασμό ασφάλειας με ένα κοινό κτήριο γραφείων, αλλά η ειδοποιός διαφορά που προσδιορίζει το επίπεδο ασφάλειας, είναι οι ίδιοι οι πελάτες. Έτσι, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει υπόψη παραμέτρους όπως ο έλεγχος πρόσβασης, οι χώροι προστασίας και έκτακτης ανάγκης και η πρόληψη καταστροφών, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Περίπλοκες εγκαταστάσεις

Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι

Έλεγχος πρόσβασης

Διακριτικότητα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα

Αντικλεπτικά συστήματα