ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΜΑΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας κυριολεκτικά κάνουν τον κόσμο να λειτουργεί. Οι εγκαταστάσεις, τα εργοστάσια και τα πάρκα τους είναι μεγάλα σε έκταση και πολύ απαιτητικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την επιτήρησή τους. Κατά τον σχεδιασμό ενός έργου ασφάλειας στον κλάδο της ενέργειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι μεταβλητές, όχι μόνο λόγω του μεγέθους αλλά κυρίως λόγω της επικινδυνότητας που διακατέχει τον κλάδο.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Απομακρυσμένες τοποθεσίες – αχανείς εκτάσεις

Καιρικές συνθήκες

Ανώμαλα εδάφη

Επικίνδυνες εγκαταστάσεις

Πολυεπίπεδες απαιτήσεις ασφάλειας