ΔΕΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Τύπος έργου: Περιμετρική προστασία

Προκλήσεις έργου:

  • Εγκατάσταση
  • Πυκνή βλάστηση