ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Cubitech Systems-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

MY MARKET ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Τύπος έργου: Έλεγχος πρόσβασης – Σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης αντικειμένων

Προκλήσεις έργου:

  • Εγκατάσταση
  • Ενοποίηση συστημάτων