ΣΙΝΔΟΣ

Cubitech Systems-ΣΙΝΔΟΣ

LIDL ΣΙΝΔΟΥ

Τύπος έργου: Περιμετρική προστασία

Προκλήσεις έργου:

  • Μεγάλη περίμετρος
  • Ενοποίηση συστημάτων