ΣΟΥΖΑΝ

Cubitech Systems-ΣΟΥΖΑΝ

ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΟΥΖΑΝ

  • Τύπος έργου: Ηλιακό πάρκο φωτοβολταϊκών

  • Μέγεθος έργου: 95MWp
  • Προκλήσεις έργου:
    • Απομακρυσμένη τοποθεσία
    • Υψηλές θερμοκρασίες

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ