ΑΟΥΡΟΡΑ

Cubitech Systems-ΑΟΥΡΟΡΑ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΟΥΡΟΡΑ

Μέγεθος έργου: 150MWp

Προκλήσεις έργου:

  • Προκλήσεις έργου: Σύμπλεγμα 16 φωτοβολταϊκών πάρκων σε ακτίνα ~300km (185 μίλια) 

  • Υδροβιότοποι, Πλημμύρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ